CIMBALOVÉ ZRKADLENIE

Trenčianske osvetové stredisko usporiadalo v pondelok 14. decembra 2020 predvianočný cimbalový koncert v spolupráci s Galériou M. A. Bazovského, Konzervatóriom J. L Bellu v Banskej Bystrici, Akadémiou umení v Banskej Bystrici, ZUŠ K . Pádivého Trenčín, ZUŠ Nemšová, to všetko pod záštitou predsedu Slovenskej cimbalovej asociácie Martina Budinského a za podpory Fondu pre podporu umenia. V malom počte prítomných, ale predsa. Stretli sa mladí hudobníci a profesionáli a spoločne sa im podarilo vykúzliť mnoho krásnej hudby.