MENO ODBOR NÁSTROJ E-MAIL
Bajtalová Martina, DiS. art. HO akordeón, keyboard,gitara martina.bajtalova@zustrencin.sk
Bánovec Samuel, MgA. HO klavír, korepetícia samuel.banovec@zustrencin.sk
Baranovič Janíčková Z., PaedDr. VO vedúca VO,  ateliér maľby, janic.baranovic@zustrencin.sk
Bičan Ondrej, DiS. art. HO husle, husľový súbor ondrej.bican@zustrencin.sk
Blahunka Radovan, Bc. HO husle radovan.blahunka@zustrencin.sk
Brindzák Jozef, DiS. art. HO trúbka, zobcová flauta, kontrabas, ľudová hudba jozef.brindzak@zustrencin.sk
Čahojová Ľudmila, Bc. HO spev, hudobná náuka ludmila.cahojova@zustrencin.sk
Finkei Eugen, Mgr. VO ateliér maľby eugen.finkei@zustrencin.sk
Fischerová Zuzana, PhDr. PhD. HO klavír zuzana.fischerova@zustrencin.sk
Hlistová Kristína, Mgr. art., ArtD. HO husle, hudobná náuka kristina.hlistova@zustrencin.sk
Hodál Ján, DiS. art. HO bicie nástroje jan.hodal@zustrencin.sk
Holúbek Martin, DiS. art. HO zástupca riaditeľky, spev martin.holubek@zustrencin.sk
Horňáková Černayová Lucia, Mgr. art. VO ateliér maľby lucia.hornakova@zustrencin.sk
Chupáčová Eva TO tanec eva.chupacova@zustrencin.sk
Ilčíková Milica, DiS. art. HO klavír, korepetície milica.ilcikova@zustrencin.sk
Ježík Peter, Mgr. HO vedúci pobočky Svinná,  klavír, peter.jezik@zustrencin.sk
Kička Dušan, Mgr. HO klarinet dusan.kicka@zustrencin.sk
Klenová Dana, Mgr. HO akordeón dana.klenova@zustrencin.sk
Kotlebová Ľubica, PaedDr., DiS. art. HO vedúca oddelenia hudobnej náuky a akordeónového oddelenia, akordeón, hudobná náuka lubica.kotlebova@zustrencin.sk
Kršková Eva, DiS. art. HO vedúca dychového oddelenia, priečna a zobcová flauta eva.krskova@zustrencin.sk
Kozáček Radim, Mgr. HO keyboard radim.kozacek@zustrencin.sk
Kucharovicová Jana, Mgr. HO klavír, korepetície jana.kucharovicova@zustrencin.sk
Kudla Jozef, Mgr. HO klavír jozef.kudla@zustrencin.sk
Kulhánková Eva, Mgr. VO riaditeľka školy, ateliér textilnej tvorby eva.kulhankova@zustrencin.sk
Martinek Vladimír DiS. art. HO bicie nástroje,  keyboard vladimir.martinek@zustrencin.sk
Matúšová Lucia, Bc. HO spev lucia.matusova@zustrencin.sk
Meško Ján, Mgr. VO ateliér animovanej tvorby jan.mesko@zustrencin.sk
Mikulčíková Jana HO keyboard, klavír janka.mikulcikova@zustrencin.sk
Mosný Igor, akad.sochár VO ateliér kresby, modelovania igor.mosny@zustrencin.sk
Oliš Jaroslav, DiS. art. HO vedúci HO. gitara jaroslav.olis@zustrencin.sk
Opatovská Žofia, DiS. art. HO vedúca speváckeho oddelenia, spev zofia.sekerkova@zustrencin.sk
Orechovský Michal, Mgr. HO gitara michal.orechovsky@zustrencin.sk
Piatková Alena, DiS art. HO husle, komorný orchester alena.piatkova@zustrencin.sk
Piliš Marek HO gitara marek.pilis@zustrencin.sk
Pleva Martin, DiS.art. HO gitara martin.pleva@zustrencin.sk
Pochop Jan, DiS HO zobcová flauta, trúbka jan.pochop@zustrencin.sk
Púčiková Nikola, Mgr. LDO dramatické umenie nikola.pucikova@zustrencin.sk
Salviany Alexander, Bc. VO ateliér maľby alexander.salviany@zustrencin.sk
Sijková Sopoligová Lenka, PaedDr. HO vedúca klavírneho oddelenia, klavír, korepetície lenka.sijkova@zustrencin.sk
Soukup Ludvík, DiS. art. HO klarinet, saxofón ludvik.soukup@zustrencin.sk
Staňková Veronika, Mgr. HO vedúca sláčikového oddelenia, husle veronika.stankova@zustrencin.sk
Staňo Andrej, Mgr. HO cimbal andrej.stano@zustrencin.sk
Strhárska Janette, DiS. art. TO, LDO, HO vedúca TO, LDO tanec, dramatické umenie, flauta janette.strharska@zustrencin.sk
Šedivá Dagmar, DiS. art. HO klavír, korepetície dagmar.sediva@zustrencin.sk
Šepták Lukáš, Mgr. art. LDO dramatické umenie lukas.septak@zustrencin.sk
Švajda Tomáš, MgA. HO klavír tomas.svajda@zustrencin.sk
Švajdová Dobroslava, DiS. art. HO spev dobroslava.svajdova@zustrencin.sk
Švajdová Mária, DiS. art. HO spev maria.svajdova@zustrencin.sk
Tkáč Matej, DiS. art. HO violončelo matej.tkac@zustrencin.sk
Vallová Adela, DiS. art. HO klavír adela.vallova@zustrencin.sk
Zemene Róbert, DiS. art. HO husle, viola, komorná hra robert.zemene@zustrencin.sk