VIANOČNÝ KONCERT

Krásne Vianoce želá hudobný, literárno-dramatický a tanečný odbor.