VII. Bienále figurálnej kresby a maľby

V Trenčíne organizuje aj tento rok Základná umelecká škola Karola Pádivého celoslovenskú súťažnú prehliadku detskej výtvarnej tvorby Bienále figurálnej kresby a maľby v jej 7. ročníku. Projekt Bienále figurálnej kresby a maľby vznikol na škole Karola Pádivého pred dvanástimi rokmi s cieľom ustanoviť chýbajúcu platformu na pravidelnú prezentáciu žiackej figurálnej tvorby. Za tento čas sa vyprofilovala  ako celoslovenská súťažná prehliadka jediná svojho druhu na Slovensku, preto sme sa rozhodli rozšíriť tento projekt v jeho siedmom ročníku o medzinárodný a vzdelávací rozmer. K jeho cieľovým skupinám patria žiaci vo veku od 6 do 19 rokov a pedagógovia, ktorí sa venujú ich vzdelávaniu detí a mládeže v oblasti výtvarného umenia a jeho histórie. Očakávame, že siedmy ročník bude prvým ročníkom rozšírenia Bienále o zahraničnú spoluprácu, kedy plánujeme v rámci projektu zorganizovať prvú putovnú výstavu výberu prihlásených prác do Bienále.

Do súťaže sa môžete prihlásiť do konca februára. Propozície súťaže nájdete tu:

https://fb.me/e/236kNrb5o