Vedenie školy

Mgr. Eva KULHÁNKOVÁ
 

riaditeľka školy

eva.kulhankova@zustrencin.sk +421 902 911 283

Martin HOLÚBEK, Dis. art.

zástupca riaditeľky školy

Vedúci študijných odborov

PaedDr. Zuzana BARANOVIČ JANÍČKOVÁ
 

vedúca výtvarného odboru

Jaroslav OLIŠ, DiS. art.
 

vedúci hudobného odboru

+421 0907 797 578

Janette STRHÁRSKA, DiS. art.
 

vedúca tanečného a literárno-dramatického odboru

+421 0902 911 176

Kancelária

Adresa školy

Alica ORSÁGOVÁ

sekretariát školy

sekretariat@zustrencin.sk

+421 32 743 55 21

Ing. Mária ŠPÁNIKOVÁ

ekonómka

ekonom@zustrencin.sk

+421 32 7441 527
+421 911 046 612

Základná umelecká škola Karola Pádivého

Nám SNP 2, 911 89 Trenčín


sekretariat@zustrencin.sk

www.zustrencin.sk


IČO: 34000071

DIČ: 2021325570