HRA NA GITARE

Výučba v gitarovom oddelení je zameraná hlavne na štúdium hry na klasickej gitare, ktorá je nenahraditeľným vstupom do gitarového sveta. Gitaristi pri štúdiu získavajú neoceniteľné znalosti ako je napríklad tvorba tónu, správne postavenie rúk, správne držanie nástroja a mnohé iné zručnosti a vedomosti. Na základe postupného a cieľavedomého odborno-pedagogického vedenia môžu študenti pokračovať v štúdiu gitary na konzervatóriách, prípadne na hudobno–pedagogických fakultách.
Po získaní základných znalostí z klasickej gitary, niektorí žiaci prejavujúci záujem o elektrickú gitaru alebo basovú gitaru, pokračujú v štúdiu na týchto nástrojoch. Hrajú v školskej hudobnej skupine alebo v big bande, kde sa venujú populárnej a džezovej hudbe.

Pedagógovia gitarového oddelenia

Jaroslav Oliš, DiS. art.
vedúci oddelenia

jaroslav.olis@zustrencin.sk

Mgr. art. Michal Orechovský
Martin Pleva, DiS. art.
Marek Piliš, DiS. art.
Mgr. art. Lukáš Šepták