Rada školy

Eva Kršková

predsedníčka, pedagogický zamestnanec

Mgr. Michal Orechovský

pedagogický zamestnanec

Andrea Repová

nepedagogický zamestnanec

Mgr. Xénia Tobolková Jarošová

zástupca rodičov

Ľudo Kraus

zástupca rodičov

PhDr. Alena Laborecká

zástupca rodičov

Ing. arch. Barbora Kresánková

 zástupca rodičov

Kamil Bystrický

zástupca zriaďovateľa

Eva Struhárová

zástupca zriaďovateľa

Martin Barčák

 zástupca zriaďovateľa

Dominik Gabriel

zástupca zriaďovateľa