SPEV A HLASOVÁ VÝCHOVA

„Spev je najprirodzenejším a najstarším prejavom kultúrneho dedičstva človeka.“
Na ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne má výučba spevu dlhoročnú tradíciu. Jej cieľom je citlivým spôsobom naučiť žiaka spevácku techniku a jej prirodzené použitie pri spievaní piesní. Má vzbudiť v deťoch hudobnú predstavivosť a od ranného detstva rozvíjať ich muzikalitu a talent. Tiež by mala byť motiváciou na využitie pri účinkovaní v rôznych speváckych zboroch, súboroch i pri iných aktivitách. Žiaci sa učia orientovať v rôznych hudobných žánroch ako napríklad klasický spev, muzikál, folklór a podobne. Za svojej existencie spevácke oddelenie vyslalo do sveta mnoho kvalitných spevákov, ktorí pôsobia nielen v domácich divadlách a súboroch ale aj na zahraničných svetových divadelných scénach.

Pedagógovia speváckeho oddelenia

Žofia Opatovská, DiS. art.
vedúca oddelenia

zofia.sekerkova@zustrencin.sk

Ľudmila Čahojová, DiS. art.
Martin Holúbek DiS. art.
Bc. Lucia Matúšová
Dobroslava Švajdová, DiS. art.
Mária Švajdová, DiS. art.