banner600x413

Hudba bola prvým odborom, ktorý sa na našej škole vyučuje už od roku 1949.  Dnes navštevuje triedy hudobného odboru ….Či ste malí, alebo aj starší, s nami sa môžete učiť hrať na takmer všetky tradičné hudobné nástroje klasickej, folklórnej, popovej a džezovej hudobnej kultúry. Naši kvalifikovaní a skúsení pedagógovia vám pomôžu nielen získať základy, ale oveľa viac! Pomôžu vám tešiť sa zo spoločného muzicírovania s inými spolužiakmi. Na mnohých koncertoch a akciách školy budete zdieľať radosť z  vašich pokrokov s vašou rodinou a priateľmi. Samozrejme, už sme pomohli a naďalej pomáhame mnohým mimoriadne nadaným mladým hudobníkom. Sprevádzame ich od prvých tónov až po ďalšie štúdium na konzervatóriách a vysokých školách.

studium-VO

VÝTVARNÝ ODBOR​

Výtvarná tvorba prináša radosť z tvorby pre malých i väčších výtvarníkov a inšpiruje ku kresbe, maľbe, grafike, modelovaniu, práce s textilom či animovanej tvorbe.

Žiaci sa zoznamujú so základmi výtvarnej tvorby, postupne získavajú pochopenie jej použitia v oblastiach, kde sa predpokladá vizualizácia a oživenie plošných či priestorových scén. Učia sa zvládať hmotu, kresbu, maľbu alebo koláž v priestore a v čase. Osvojujú si základy perspektívy a priestorovej predstavivosti zobrazovanej témy. 
TO-banner

TANEČNÝ ODBOR​

Tanec učí kultivovanému pohybovému prejavu. Výučba tanca v žiakoch prehlbuje zmysel pre krásu a celkovú pohybovú kultúru, súčasne pestuje jeho vnútornú citlivosť, vnímavosť, predstavivosť, tvorivosť a priestorové a hudobné cítenie.

LDO-banner

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR​

Literárno-dramatický odbor prostredníctvom dramatických, pohybových a hudobných hier rozvíja v žiakoch ich emocionálnu a racionálnu stránku osobnosti. Pomáha im lepšie pochopiť seba aj druhých, komunikovať, vyjadrovať svoje pocity a vytvára tak dobrý základ pre uplatnenie sa vo svojich budúcich povolaniach.