HRA NA SLÁČIKOVÝCH NÁSTROJOCH

Sláčikové oddelenie ponúka vyučovanie hry na husliach, viole, violončele a kontrabase. Od 3. ročníka majú mladí hudobníci možnosť spoločne muzicírovať v sláčikovom orchestri (vedie A. Piatková), v sláčikovom súbore Veselé struny (vedie O. Bičan), komorných ansámbloch (vedie R. Zemene) alebo v ľudovej hudbe (vedie J. Brindzák). Štúdium sláčikových nástrojov je vhodné pre deti, ktoré sú prirodzene muzikálne a majú fyzické predpoklady pre hru na nástroji. Základom napredovania je dobrý vzťah učiteľa so žiakom a spolupráca s rodičmi. Talentovaní žiaci môžu vďaka získanému vzdelaniu pokračovať v štúdiu na konzervatóriu alebo vysokých školách hudobno-pedagogického zamerania. 

Pedagógovia sláčikového oddelenia

Mgr. Veronika Staňková
vedúca oddelenia

nika.stankova@gmail.sk

Ondrej Bičan DiS. art. – husle, súbor “Veselé struny”
Bc. Radovan Blahunka – husle
Jozef Brindzák, DiS. art. – kontrabas
Mgr. art. Kristína Hlistová, ArtD – husle
Alena Piatková, DiS. art. – husle, sláčikový orchester
Matej Tkáč, DiS. art. – violončelo
Róbert Zemene, DiS. art. – husle, viola, komorná hra