HRA NA KLAVÍRI

Vyučovanie hry na klavíri v našom meste má korene v r. 1933, keď sa tomuto povolaniu začala venovať Margita Dubnicayová, ďalej pokračovala v tejto pedagogickej činnosti Ida Gallová-Brunovská. Počas 70 rokov pôsobenia klavírneho oddelenia na ZUŠ v Trenčíne sa vystriedalo veľké množstvo výnimočných klavírnych pedagógov. Výsledky zo súťaží a množstvo absolventov prijatých na konzervatóriá sú živým svedectvom o ich svedomitej a odbornej práci.

PEDAGÓGOVIA KLAVÍRNEHO ODDELENIA

PaedDr. Lenka Sijková Sopoligová
vedúca oddelenia

lenka.sijkova@zustrencin.sk

MgA. Samuel Bánovec
PaedDr. Zuzana Fischerová, PhD.
Milica Ilčíková, DiS. art.
Mgr. Peter Ježík, DiS. art.
Mgr. Radim Kozáček
Mgr. Jozef Kudla, DiS. art.

Mgr. Jana Kucharovicová
Veronika Soukupová, DiS. art.
Dagmar Šedivá, DiS. art.
Bc. Tomáš Švajda, DiS. art.
Adela Vallová, DiS. art.