Štúdium

DRUHY A FORMY ŠTÚDIA

V jednotlivých odboroch sa vyučuje formou individuálného a skupinového vyučovania. Vyučovacia hodina trvá 45 minút.
Všetky odbory sa riadia samostatnými učebnými plánmi.


 • prípravné štúdium – deti MŠ od 5 rokov
 • I. stupeň základného štúdia – žiaci 6 – 15 rokov
 • II. stupeň – žiaci 16 – 19 rokov
 • štúdium pre dospelých – od 19 rokov

Nadaní študenti, ktorí sa pripravujú na profesionálnu kariéru môžu individuálne požiadať o formu rozšíreného vyučovania.

VYUČOVANIE

 

Hudobný odbor

 • vyučovanie prebieha spravidla 2x týždenne
 • v rozsahu 1,5 – 4,5 vyučovacích hodín podľa učebných osnov jednotlivých ročníkov
 • vyučovanie prebieha individuálnou formou, v určitých prípadoch skupinovou formou

Výtvarný odbor

 • vyučovanie prebieha 1x týždenne
 • v rozsahu 2 – 3 vyučovacích hodín podľa učebných osnov jednotlivých ročníkov
 • v skupinách je:
  • I. stupeň: 6 – 10 žiakov
  • II. stupeň: 4 – 6 žiakov
  • ŠPD: 3 – 5 žiakov

Tanečný odbor

 • vyučovanie prebieha 2x týždenne
 • v rozsahu 2 – 5,5 vyučovacích hodín podľa učebných osnov jednotlivých ročníkov
 • v skupinách je 5 – 15 žiakov

Literárno-dramatický odbor

 • vyučovanie prebieha 1x týždenne
 • v rozsahu 3 – 5,5 vyučovacích hodín podľa učebných osnov jednotlivých ročníkov
 • v skupine je 5 – 10 žiakov