DYCHOVÉ ODDELENIE

Dychové oddelenie vyučuje širokú škálu nástrojov: hru na zobcovej flaute, na priečnej flaute, na klarinete, saxofóne, plechových dychových nástrojoch. Žiaci sú vyučovaní podľa platných učebných plánov a osnov a školského vzdelávacieho programu. Po ukončení štúdia žiaci ovládajú hru na nástroji v rozmedzí náročnosti základného umeleckého školstva. Sú schopní interpretovať samostatne skladby sólové, hrať v komorných a orchestrálnych zoskupeniach. Hra na dychových nástrojoch ponúka žiakom možnosť rozvíjať svoje umelecké vlohy, zdokonaľovať zručnosti, prehlbovať emocionálnu inteligenciu a v neposlednom rade skvalitňovať seba ako osobnosť.

Pedagógovia

Eva Kršková, DiS. art.
vedúca oddelenia

eva.krskova@zustrencin.sk

Jozef Brindzák, DiS. art.
Mgr. Dušan Kička, DiS. art.
Jan Pochop, DiS.
Ludvík Soukup, DiS. art.