Mesiac: október 2019

STRIEBORNÝ ZVONČEK 2019

Predvianočný strieborný víkend v sobotu 14. decembra usporiadalo mesto Trenčín program s názvom Strieborný zvonček.  V rámci tohto programu sa predstavili aj najmladší žiaci literárno-dramatického odboru z tried učiteliek A. Orságovej a N. Púčikovej.  Predniesli vianočné a zimné básne a prerozprávali príbeh o tom „Ako sa námraza dostala do chladničky“. Predstavilo sa spolu štrnásť žiakov, z ktorých niektoríčítať ďalej

ČARO VIANOC 2019

V dňoch 10. a 11. decembra 2020 sa naši žiaci z literárno-dramatického oddelenia pod vedením PaedDr. A. Orságovej a Mgr. N. Púčikovej zúčastnili vianočného programu mesta Trenčín s názvom Čaro Vianoc pod hradom.   Svojimi príjemnými hlasmi potešili návštevníkov vianočných trhov, oboznámili ich so Štedrovečernými zvykmi a umeleckým prednesom vianočných príbehov a básní dotvorili sviatočnú predvianočnúčítať ďalej

SMREKOVO 2019

Obec Melčice – Lieskové v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne aj tento rok vyhlásila regionálnu súťaž v prednese tvorby básnika a „vitalistu“ Jána Smreka. Súťaž sa konala v piatok 13. decembra a zúčastnili sa jej aj naši žiaci z literárno-dramatického odboru v rámci I., II., aj III. kategórie.  Žiaci energicky a s citom predniesli básne od nášho významného básnika a boličítať ďalej