Mesiac: jún 2020

DETSKÁ OSOBNOSŤ MESTA TRENČÍN 2020

Primátor mesta Richard Rybníček odovzdal 23. júna 2020 v obradnej sieni mestského úradu ocenenie Detská osobnosť mesta Trenčín 2020 do rúk 17 talentovaným jednotlivcom a dvom kolektívom.V kategórii základná umelecká škola prevzal z rúk primátora mesta Richarda Rybníčka náš klavírista Matúš Guga z triedy pani učiteľkyAdely Vallovej.Matúš navštevuje Základnú umeleckú školučítať ďalej